Aktuelt

Kighostevaccination til gravide 2019: Som reaktion på den aktuelle kighosteepidemi i Danmark indføres midlertidigt tilbud om kighostevaccination til gravide. Vaccinationstilbuddet træder i kraft d.1.november 2019 og slutter igen d.31.januar 2020, hvor epidemien forventes at være overstået. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vaccinationen sker i forbindelse med graviditetskontrol i 32.graviditetsuge. Vaccinationen har til formål at beskytte det nyfødte barn, indtil barnet får sin første børnevaccine som 3 måneder gammelt.

 

Influenzavaccination 2019: se fanebladet Influenzavaccination 2019.