Forside

 

 

 

 Velkommen til vores hjemmeside

Vi håber, at informationerne på denne hjemmeside vil være en hjælp til et frugtbart samarbejde, til gavn for vore patienter og os.

Vi er fire læger i kompagniskab, hvilket betyder, at vi er fælles om personale, patienter og lokaler, og vi er alle fire ansvarlige for klinikkens drift.

Vi er alle fire speciallæger i almen medicin. 

VIGTIGT, Coronavirus.

Hvis du har symptomer på luftvejsinfektion, dvs. hvis du hoster, nyser, har feber, muskelsmerter eller ondt i halsen, så skal du IKKE møde op i klinikken. Du skal i stedet for ringe til os, så vi kan hjælpe med at vurdere hvorvidt du skal undersøges nærmere.

Klinikkens hjemmeside

Ønsker du at benytte E-kommunikation, kan du via linket “Selvbetjening” elektronisk bestille tid, fornye fast medicin, få svar på prøver samt stille kortfattede sundhedsfaglige spørgsmål til sygeplejerskerne og lægerne. Vi vil gøre dig opmærksom på, at der kan gå 1-3 dage før end du får svar/fornyet recept.

Når du bestiller tid til konsultation elektronisk via vores hjemmeside, vi vi bede dig om kun at reservere en enkelt tid pr dag. Hvis du skønner, at du har behov for mere tid, vil vi bede dig ringe til klinikken og aftale nærmere med vores sekretær. Der skal f.eks til mange børneundersøgelser, udvalgte graviditetsundersøgelser, mindre kirurgiske indgreb, udvalgte fornyelse af kørekort, lungefunktionsundersøgelser o.lign reserveres mere tid end svarende til en enkelt konsultation. 

Nyt i klinikken

Uddannelseslæge Maria Therese Rasmussen er startet pr.01.02.2020. Hun skal være hos os i 1 år. Er færdiguddannet læge fra 2014 og har bred klinisk erfaring fra medicinsk afdeling, ortopædkirurgisk afdeling og almen praksis.

Lægestuderende Pauline Bohsen arbejder i klinikken nogle dage om måneden og hjælper med sygeplejefaglige opgaver såsom blodprøvetagning, hjertekardiogram, lungefunktionsundersøgelser og diverse kliniske vurderinger.

Vanedannende Medicin

Er du i behandling med afhængighedsskabende medicin, skal du ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed komme til personlig konsultation i forbindelse med receptfornyelse samt til årskontrol med fokus på den medicin, du tager, herunder risikoen for afhængighed af disse lægemidler. Se evt. link til retningslinjerne på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside:https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/vejledning-om-ordination-af-afhaengighedsskabende-laegemidler-er-blevet-revideret

- Akkreditering. Klinikken har i 2016 været igennem akkreditering som bl.a omfatter kvalitetsvurdering af klinikken, og klinikken lever op til den krævede kvalitetsstandard.

DDKM akkrediteret, lille logo