Forside

Velkommen til vores hjemmeside

Vi håber, at informationerne på denne hjemmeside vil være en hjælp til et frugtbart samarbejde, til gavn for vore patienter og os.

Vi er fire læger i kompagniskab, hvilket betyder, at vi er fælles om personale, patienter og lokaler, og vi er alle fire ansvarlige for klinikkens drift.

Vi er alle fire speciallæger i almen medicin.

Klinikkens hjemmeside

Ønsker du at benytte E-kommunikation, kan du via linket “Selvbetjening” elektronisk bestille tid, fornye fast medicin, få svar på prøver samt stille kortfattede sundhedsfaglige spørgsmål til sygeplejerskerne og lægerne. Vi vil gøre dig opmærksom på, at der kan gå 1-3 dage før end du får svar/fornyet recept.

Når du bestiller tid til konsultation elektronisk via vores hjemmeside, vi vi bede dig om kun at reservere en enkelt tid pr dag. Hvis du skønner, at du har behov for mere tid, vil vi bede dig ringe til klinikken og aftale nærmere med vores sekretær. Der skal f.eks til mange børneundersøgelser, udvalgte graviditetsundersøgelser, mindre kirurgiske indgreb, udvalgte fornyelse af kørekort, lungefunktionsundersøgelser o.lign reserveres mere tid end svarende til en enkelt konsultation. 

Medicin

Udover at bestille medicin via vores hjemmeside, kan dette også gøres via app’en “MitHelbred”, som kan downloades. Vi fraråder, at man bruger den medicin-app, som kan downloades via sundhed.dk. Denne app  samarbejder ikke med vores system pga andet styresystem, hvorfor vi er nødt til at afvise recepter bestilt i den app.

Nyhed. Uddannelseslæge Simon Uhl Nielsen er startet i klinikken 01.09.2017 ,og skal arbejde hos os i 1 år. Han har en bred klinisk erfaring og har arbejdet som læge i 12 år.

Akkreditering. Klinikken har det sidste år været igennem akkrediteringsproces som bl.a omfatter kvalitetsvurdering af klinikken, og klinikken lever op til den krævede kvalitetsstandard.

DDKM akkrediteret, lille logo